Welkom

banner_molen_logo1

De Wijkse Loods in de gemeente Wijk bij Duurstede  richt zich op maatschappelijke participatie en het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen mensen in deze gemeente.

Naar aanleiding van diverse maatschappelijke ontwikkelingen is De Wijkse Loods ontstaan. Op verschillende beleidsterreinen zoals arbeid, (jeugd)zorg, welzijn, AWBZ begeleiding en onderwijs zijn grote veranderingen gaande. Er vindt een omslag plaats van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid). In de werkwijze van De Wijkse Loods gaat men uit van de behoeften van de ‘deelnemer’ waarbij eigen verantwoordelijkheid en eigen regie leidend zijn. De professionele hulp is hieraan ondersteunend.

Er wordt heel bewust gesproken over ‘deelnemer’ in plaats van cliënt of zorgvrager. Aangezien bij De Wijkse Loods de mogelijkheden en niet  de onmogelijkheden van de deelnemer voorop staan. De deelnemers voor de Wijkse Loods worden geïndiceerd voor begeleiding in een groep(dagbesteding) of voor individuele begeleiding.

Onder de overkoepelende naam De Wijkse Loods vallen inmiddels meerdere initiatieven.

De Boeg: buitenschoolse opvang en logeerhuis

De Rode Loper ThuishulpDe Rode Loper Thuishulp: thuishulp met een +

Hoeve De Waarden: Dagopvang voor ouderen

Voor elkaar!: tweedehands hulpmiddelen-ruil.

De Wijkse Loods valt onder de vlag van Van Ravenhorst Holding BV.